Tausojantis ūkininkavimas

Tausojantis

Darnusis pieninių galvijų auginimas yra išskirtinė „DeLaval“ iniciatyva. Ja siekiama sumažinti ūkių daromą įtaką aplinkai, gerinant pieno gamybą, ūkių pelningumą, šios srities darbuotojų ir gyvulių gerovę.

Tikslas, kurį, mūsų įsitikinimu, galima pasiekti, taikant šiuolaikines technologijas ir paslaugas, kad ūkyje ištekliai būtų naudojami racionaliai. Arba, kitaip sakant, padėti ūkininkams padaryti daugiau, sunaudojant mažiau.

Šis tikslas suformuluotas atsižvelgiant į aplinkosaugos iššūkius, arba keturiais susijusiais pagrindiniais siekiais užtikrinti: aplinkos apsaugą, gyvulių gerovę, socialinę atsakomybę ir ūkio pelningumą.

Mūsų vizija - tausojanti ir tvari maisto gamyba!

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.