„DeLaval“ ir gyvulių gerovė

Laimingos karvės – tai produktyvios karvės.

„DeLaval“ labai svarbu užtikrinti gyvulių sveikatą ir gerovę. Artimai bendradarbiaudami su klientais, institucijomis ir mokslo bendruomene, kaupiame technines žinias ir įgūdžius, jais dalijamės, kurdami sprendimus ir sistemas, atkreipdami dėmesį į natūralią gyvulių elgseną ir sveikatą.

Skirtingose pasaulio vietose gyvulių gerovės suvokimas nėra vienodas, jis priklauso nuo įvairių vietinių ypatumų. Pastarieji gali apimti socialinį išsivystymą, ekonomiką, pieno ūkių produkcijos išsivystymą, tradicines vertybes, klimatą, dirvą ir vandens išteklius.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.