„DeLaval“ ir aplinka

DeLaval ir aplinka

Rūpinimasis aplinka yra viena bendrų „DeLaval“ vertybių. Mūsų klientai, pienininkystės ūkių savininkai, gyvena ir dirba arčiau gamtos nei daugelis mūsų. Suvokiame, kad žemės ūkis daro poveikį aplinkai ir patiria stiprią klimato pokyčių įtaką.

Kaip visame pasaulyje dirbanti bendrovė, „DeLaval“ turi prisiimti atsakomybę už aplinką. Suformulavome tikslus, iniciatyvas, organizacines ir vertybines struktūras, kurios būtinos tam, kad šis įsipareigojimas virstų realiu.

Labai stengiamės sumažinti energijos sąnaudas, natūralių išteklių naudojimą, atliekų kiekį, apriboti pavojingų chemikalų naudojimą ir skatinti perdirbti visus mūsų gaminius, kai jie jau netinkami naudoti. Į visa tai atsižvelgėme tobulindami savo produkciją ir sprendimus – nuo konstrukcijos iki įsigijimo, įskaitant gabenimą, užpildymą, naudojimą ir atliekų utilizavimą. To siekdami turi bendradarbiauti „DeLaval“ darbuotojai, tiekėjai ir klientai.

„DeLaval“ turi ISO 14001 sertifikatą.

Tausojantis ūkininkavimas

 

SDF

Daugiau >>

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.