Mėšlo tvarkymas

Manure & effluents farm

Efektyvus mėšlo tvarkymas padeda išlaikyti geresnę melžimo higieną ir gyvulių sveikatą. Taip pat pagerėja karvidės oras, nes jame sumažėja amoniako ir kitų azoto junginių koncentracijos. Tinkamai suprojektuota ir eksploatuojama mėšlo tvarkymo sistema padeda išlaikyti jo, kaip trąšos, vertę. Ji taip pat sumažina nuotekas į upes, ežerus ir gruntinius vandenis.

„DeLaval“ yra vienas iš didžiausių pasaulyje mėšlo tvarkymo įrangos tiekėjų. Mūsų patvarūs nutekamųjų kanalų valytuvai, presai, siurbliai ir grandikliai leidžia patikimai ir veiksmingai tvarkyti mėšlą ir srutas.

Koks bus mėšlas, priklauso nuo gyvulių rūšies, šėrimo intensyvumo, pašarų, vandens mišinių, kraiko medžiagos, jo kieko ir t.t.

Daugiau informacijos apie mėšlo ir nuotekų tvarkymo sistemas ir gaminius rasite naudodamiesi kairėje pusėje esančiu meniu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.