DeLaval VMS™ Spectra

VMS™ Spectra - vienintelis melžimo robotas, kuris kasdieną įvertins jūsų bandos kūno būklę.

VMS™ Spectra yra riboto kiekio melžimo robotų linija, kurių komplektacijoje yra įdiegta DeLaval šiuo metu pristatoma karvių kūno būklės vertinimo technologija. Kiekviene VMS Spectra robote yra įrengta BCS kamera, kuri kasdieną automatiškai filmuoja ir skaičiuoja jūsų melžiamų karvių kūno būklės įverčius. Įverčiai yra siunčiami į DeLaval DelPro™ bandos valdymo programą, kurioje jūs galite matyti ir analizuoti individualius, grupės ar bandos duomenis. 

Turėdami kiekvienos dienos karvių kūno būklės vertinimo rezultatus jūs galėsite užtikrinti:

Tikslų šėrimą 

Galite planuoti ir optimizuoti šėrimą remiantis karvės pozicija BCS duomenų kreivėje, užtikrindami idealią karvės kūno masę visu laktacijos periodu.

Geresnis karvės sveikatingumas

Įvykus bet kokiems didesniems nuokrypiams nuo BCS duomenų kreivės galėsite sureaguoti itin greitai ir taip sumažinsite potencialias veterinaro bei mitybos išlaidas ar per didelį antibiotikų suvartojimo kiekį. 

Geresnė reprodukcija ir veršingumas 

Užtikrinsite, jog jūsų karvės bus optimalios kūno masės sėklinimo bei veršiavimosi metu, o taip pat laukimosi periodu sumažinsite veršiavimosi ir po veršiavimosi galimus sutrikimus ir taip suteiksite veršeliui tinkamą gyvenimo pradžią. 

Didesnis pieno primilžis

Palaikysite idealią karvių kūno masę visu laktacijos periodu ir taip užtikrinsite maksimalų primelžiamo pieno kiekį.

"DeLaval" karvių kūno būklės vertinimo sistema BCS

DeLaval VMS Spectra

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.