Mėšlo tvarkymas

Kaip mėšlo tvarkymo išlaidas paversti pelnu

Kaip žinote, mėšle gausu trąšiųjų medžiagų.  Vis dėlto tvarkyti mėšlą – sunku ir sudėtinga. Taigi kaip mažinant neigiamą mėšlo poveikį padidinti teigiamą?

Kai kuriems ūkininkams mėšlas – tai didžiulės išlaidos. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad mėšlą tvarkant tinkamai, tikrai galima žymiai padidinti bendrąjį ūkio pelningumą. Išmoningai tvarkant mėšlą, išlaidas galima sumažinti tokiais būdais:

  • kai karvidės švarios, kyla mažiau problemų dėl nagų, todėl mažiau pinigų išleidžiama veterinarams ir vaistams;
  • kai karvių tešmenys švarūs, mažiau laiko reikia skirti jų paruošimui prieš melžiant, todėl padidėja darbo našumas;
  • kai karvės švaresnės, ląstelių piene būna mažiau, o tai reiškia, kad pienas būna kokybiškesnis;
  • kuo mažiau išmetalų, tuo geriau jums ir karvėms, o kartu ir naudinga dirvai bei vandens telkiniams.

Kaip gi subalansuoti neigiamą ir teigiamą mėšlo poveikį? Kitaip tariant, kaip užtikrinti tvarumą ir pelningumą tuo pačiu metu?

- Yra daugybė kintamųjų, kuriuos reikia įvertinti. Ar mėšlas jūsų ūkyje yra kieto pavidalo, pusiau skystas, ar tai srutos? Ar karvidėms kreikti naudojate smėlį, ar šiaudus? Kuo šeriate karves? Kokio tipo pastate įrengtos karvidės?

Types of manure

Kitoje lygties pusėje yra tokie rodikliai: dirvos tipas, temperatūra, lietaus kiekis ir pasėlių įsisavinamas maistinių medžiagų kiekis.

Mėšlo tvarkymo sprendimai

Susipažinkite su DeLaval mėšlo tvarkymo asortimentu

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.