Pieninių galvijų bandos valdymas

Žodyne valdymas apibrėžiamas kaip „veiksmas arba menas valdyti: kam nors vadovauti arba prižiūrėti (pvz., įmonę)“. Kaip matome, šis apibrėžimas yra sąlyginai platus ir tinka daugumai valdymo atvejų.

Valdymas yra visapusiška veikla, apimanti žmonių, fizinių ir finansinių išteklių suderinimą ir koordinavimą taip, kad būtų gaminami pageidaujami produktai ar teikiamos reikiamos paslaugos, kurias galima pasiūlyti už tokią kainą, kuri bus sumokėta, tuo pat metu procese dalyvaujantiesiems kuriant malonią ir priimtiną aplinką.“ 

Pieninių galvijų ūkio, arba kitos mažos įmonės, valdymas kai kuriais atžvilgiais skiriasi nuo vadovavimo didelei bendrovei. Skirtingai nei didelėje įmonėje, pieno gamintojas dažniausiai nustato savo tikslus, valdo įmonę ir atlieka visą arba dalį darbo. Taip yra sunku atskirti vadovavimą nuo darbo. Abi šias užduotis taip pat galima atlikti vienu metu. Pavyzdžiui, šiandieninius darbus galima suplanuoti melžiant karves. Taip darant visada yra pavojus, kad neatidėliotinas darbo jėgos poreikis nustums valdymą į antrą vietą, todėl valdymo sprendimai bus atidėti arba uždelsti. Todėl rekomenduojame nuolat skirti šiek tiek laiko „grynam“ valdymui. 

Visas verslo valdymas, nepriklausomai nuo įmonės dydžio, apima sprendimų priėmimą ir priežiūrą. Geras vadovas dažniausiai apibūdinamas kaip priimantis gerus sprendimus. Ne visi vadovo priimti sprendimai gali būti pakankami, tačiau kuo daugiau sprendimų priimama remiantis žinojimu, tuo didesnė tikimybė gauti teigiamus rezultatus. 

Tačiau kaip priimti gerą sprendimą ir kaip žinoti, kad gautas pageidaujamas rezultatas? 

Sprendimų priėmimą galima apibūdinti kaip tęstinį procesą. Kaip parodyta 1 pavyzdyje, šis procesas prasideda nuo stebėsenos. Matuojant svarbiausius parametrus ir lyginant su registrų duomenimis, palengvinamas galimų problemų sekimas. 

Kai problema pastebima ir suprantama, turi būti įvertintos įvairios sunkumų sprendimo galimybės. Tai apima kiekvienos galimybės poveikio įvertinimą ir palyginimą su individualiais tikslais. Galimybės gali būti jau duotos (pvz., pasirinkimas naudoti vaistus ar ne), tačiau viskas gali būti daug sudėtingiau (pvz., šėrimo strategijos pasirinkimas). Kai sprendimą priimame ir įvykdome, rezultatus reikia stebėti ir kontroliuoti, kad įsitikintume, jog pasiekiame užsibrėžtų tikslų. Jei ne, viską gali tekti vėl pakartoti iš naujo, kol gausite jus tenkinančius rezultatus.

Žiūrėti brošiūrą

Efficient dairy herd management

Spauskite ant paveikslėlio, norėdami peržiūrėti brošiūrą


Norite sužinoti daugiau?

www.milkproduction.com
bendradarbiauja su DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.